یادداشت‌های میلاد صادقی

سه‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1385 ساعت 09:41 ق.ظ

شعر خط زدن- رضابراهنی

وقت است خط بزنی اول خود این خط زننده را

و بعد گوینده را        براهنی را

خطش بزن!            زدم

حالا به او بگو:         آن را که خط زدن نتوانی چیست؟

چیزی که خط زدن نتوانم نیست

دنیا تمام خط زدنی ست

آقای خط زننده خود نفر اول       خط هم

خط می زنم

و می زنم را هم

می را خط می زنم

تنها « زنم » می ماند

آن « میم » « میم » چیست؟

آن را هم خط می زنم     آن « ام » را هم

می ماند زن

و آن « تو »یی که من را در « تو » نگاه داشته است

فهمیدم: « من » را خط می زنم.